Warsztaty w Amazon

Działając wraz z organizacją Dotlenieni dotarłyśmy do firmy Amazon, gdzie prowadziłyśmy szereg warsztatów edukacyjnych dotyczących bioróżnorodności, czystego powietrza oraz zazieleniania biura od wewnątrz. Tworzyliśmy japońskie ozdoby- kokedamy,  sadziliśmy zioła w drewnianych skrzyniach, lepiliśmy kule nasienne oraz opowiadaliśmy o tym, jak ważne są rośliny we wnętrzu i jakie najlepiej postawić w swoim biurze lub domu. Pracownicy zostali obradowani skrzydłokwiatami wraz z dokładną instrukcją pielęgnacji.

Tego typu warsztaty są drogą do poszerzenia świadomości ekologicznej; środowiskowej. Jest to rodzaj zielonej interwencji, którą rozpoczęliśmy wraz z dotlenionymi.org kilka lat temu i planujemy dalej rozwijać.