To nurture a garden
is feed not just on the body
but the soul.
A. Austin
Poprzedni
Następny

Orenda – pracownia projektowania zieleni została założona w 2014 roku. Od tego czasu firma ciągle się rozwija nie bojąc się wyzwań. W naszym dorobku mamy wiele koncepcji, projektów oraz realizacji ogrodów prywatnych, terenów zieleni publicznej, deweloperskiej i zabytkowej. Współpracujemy z Gminami, placówkami oświaty oraz innymi jednostkami tworząc tereny przestrzeni publicznej, prywatnej oraz inwentaryzując zieleń. Projektujemy z poszanowaniem przyrody, dobierając rodzimy materiał roślinny, przystosowany do lokalnych warunków.